Skip to main content

Privacy Policy

Via de webwinkel Premiumbarber.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Premiumbarber.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens houdt Prembiumbarber.nl zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden premiumbarber.nl persoonsgegevens verwerkt. Dit doet premiumbarber.nl via deze privacy- en cookieverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens is beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • het vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het nemen van passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en tevens dit te eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • het recht te respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Premiumbarber.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1-10-2018.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Shavingpoint verwerkt de volgende gegevens:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • IP-adres;
 • wachtwoord;
 • bedrijfsnaam, KvK gegevens en btw-nummer;
 • betalingsgegevens.

De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een account aan te maken en je bestelling te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij:

 • persoonsgegevens die je ons toestuurt in een e-mail, contactformulier of overig bericht;
 • persoonsgegevens die je vermeldt in een beoordeling van onze webshop;
 • persoonsgegevens die je opgeeft bij deelname aan een actie.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een account;
 • het afhandelen van een bestelling (levering, betaling en contact);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze producten;
 • het toesturen van een nieuwsbrief met informatie over onze producten;
 • het kunnen tonen van jouw beoordeling van onze webwinkel.

Premiumbarber.nl kan, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun jij je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

Ontvangers van de gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Premiumbarber.nl  geeft bijvoorbeeld je adresgegevens door aan post.nl om je bestelling te kunnen bezorgen. Alle betrokken partijen zijn gebonden aan of hanteren een standaard conform de Europese privacywetgeving. Je gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 • bezorgdiensten;
 • betaaldienstverleners;
 • reviewplatforms voor webshops;
 • hostingproviders;
 • websiteontwikkelaars.

Verder zal Premiumbarber.nl de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bewaartermijnen

Wanneer je een bestelling plaatst op onze website of een account aan hebt gemaakt, bewaart Premiumbarber.nl deze gegevens tot 5 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling of langer indien wij de gegevens langer dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, zoals voor de Belastingdienst.Wanneer je contact opneemt via een contactformulier of e-mail, bewaart Premiumbarber.nl je gegevens zolang als nodig is om je vraag of verzoek te verwerken. Wanneer je een beoordeling plaats van onze webwinkel, wordt je reactie gepubliceerd en worden je gegevens bewaard totdat je deze beoordeling verwijdert. Beoordelingen kunnen ook anoniem worden geplaatst.

Cookies

Premiumbarber.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Premiumbarber.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie over de gebruikte cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid

Beveiliging

Premiumbarber.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking zoals diefstal en onbevoegde inzage. Premiumbarber.nl neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Premiumbarber.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

Premiumbarber behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
 • je kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van je verwerken;
 • je kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Contactgegevens

Premiumbarber.nl
Utrechtsedwarsstraat 86 1017 WH Amsterdam Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)20-6255515
E-mail: info@premiumbarber.nl